შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

 

ტელ: (+995) 32 291 90 60

ფაქსი: (+995) 32 291 90 61

ელ. ფოსტა: info@water.gov.ge

მისამართი: თბლისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #76ბ

საბანკო რეკვიზიტები

ანგარიშის №: GE77LB0113123325230012

ბანკის კოდი: 220101480

საიდენთიფიკაციო კოდი: 412670097

გადახდის დანიშნულება: წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური.